Про доступ до публічної інформації

 

ГЕРБ

УКРАЇНА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ м. СКОЛЕ

від  22 липня 2011 року № 050

 

 

 

Про забезпечення виконання
Закону України "Про доступ
до публічної інформації"

 

 

З метою організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»:

1. Затвердити:

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Сколівська міська рада, що додається.

1.2. Перелік відомостей, які становлять службову інформацію, що додається.

2. Призначити відповідальною особою по міській раді за забезпечення доступу запитувачів до інформації та за оприлюднення інформації, визначеної частиною 1 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», заступника міського голови Свистуна І.І. (надалі – відповідальна особа).

3. Відповідальній особі створити системне і оперативне оприлюднення рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, на офіційному веб-сайті міської ради.

4. Визначити:

- спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, для прийняття інформаційних запитів кабінет № 14 адміністративної будівлі міської ради (м. Сколе, м-н.Незалежності, 1);

- телефонний номер (03251) 2-21-53 для прийняття запитів на інформацію, поданих в усній формі;

- номер факсу (03251)2-21-53 для прийняття запитів на інформацію, поданих факсом та надання на них відповідей;

- електронну адресу smiskrada@ukr.net для прийняття запитів на інформацію, поданих в електронній формі, та надання на них відповідей.

5. Секретарю міської ради Дмитришин Н.М.:

5.1. Забезпечити оприлюднення зазначеної вище інформації на офіційному веб-сайті міської раді.

5.2. У встановленому порядку, у тому числі через друковані засоби масової інформації, довести до громадськості форму запиту на інформацію.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Міський голова                              В.Москаль

 


 

 

ДОДАТОК

до Порядку доступу до

публічної інформації, розпорядником якої є

Сколівська міська рада

 

 

Форма запиту на інформацію

 

 

 

Сколівському міському голові

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*

 

_______________________________

(ПІБ або назва юридичної особи, поштова

_______________________________

(електронна) адреса, контактний телефон)

_______________________________

_______________________________

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з

(необхідне підкреслити)

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Відповідь прошу надати поштою / особисто

(необхідне підкреслити)

__________________                                                            _________________

(дата)                                                                                                            (підпис)

 

Запит подається до приймальні міської ради. Відповідь на запит надається у терміни, встановлені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

 

* Цей запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»


 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

22 липня 2011 року № 050

 

 

Порядок

подання та розгляду запиту на публічну інформацію

 

1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

 

2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

 

3. Запит на публічну інформацію опрацьовується в визначені Законом строки, але за процедурою, передбаченою Інструкцією з діловодства.

 

4. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім’я та по батькові (найменування), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо (форма запиту додається).

 

5. Розпорядник інформації надає відповідь на запит інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’ятьох робочих днів з дня отримання запиту.

 

6. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, відшкодування буде визначено після встановлення його граничних норм Кабінетом Міністрів України. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

7. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника або суду.

 

8. Запит на інформацію можна подати:

8.1. В письмовій формі на поштову адресу: 82600, Львівська обл., м. Сколе, м-н.Незалежності,1, Сколівська міська рада.

 

8.2. В усній формі - за телефоном (03251) 2-21-53.

 

8.3. Факсом - (03251) 2-21-53.

 

8.4. Електронною поштою    - smiskrada@ukr.net (з поміткою "Запит публічної інформації").

 

9. Усі запити на публічну інформацію, які надходять до міської ради реєструються, обліковуються та оперативно обробляються відповідальною особою. Облік запитів на публічну інформацію ведеться окремо.

 

10. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, імені особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації») не розглядаються.

 


 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

22 липня 2011 року № 050

 

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становить службову інформацію

 

 

1. У міській раді до службової належить така інформація:

1) що міститься у документах міської ради, які становлять внутрівідомчу  службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності міської ради або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) стосовно сфери оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф „для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.